Advies

Collectiegebouw Rotterdam

Advies over innovatief kunstdepot

Het college van B&W en de gemeenteraad van Rotterdam hebben de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gevraagd een advies uit te brengen over de plannen voor het nieuwe collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen. De aanvraag betreft een advies over de inhoud van de plannen en de (financiële) implicaties voor het Cultuurplan. Johan Idema neemt deel aan de commissie die het advies uitbrengt.

In een brief aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur stelde de gemeenteraad dat er inmiddels een stadsbrede discussie is ontstaan over het Collectiegebouw. Daarin lijkt de culturele component voor alsnog te  ontbreken. “… de plannen voor het nieuwe collectiegebouw zijn niet gewogen op inhoud, zoals nut en noodzaak voor de culturele infrastructuur of financiële implicaties ervan voor de Cultuurplanbegroting,” aldus de brief die door tien politieke partijen is ondertekend. Het college neemt deze adviesaanvraag nu over.

De wethouder heeft gevraagd het advies in maart 2015 uit te brengen, nog vóór de definitieve besluitvorming over het Collectiegebouw. Naar verwachting neemt de gemeenteraad eind maart 2015 een beslissing over het financiële plan van het depot en het bestemmingsplan.

Het Collectiegebouw Rotterdam is een innovatief concept dat het kunstdepot toegankelijk maakt voor een breed publiek. Eerder schreef Johan Idema over dit gebouw in het boek ‘Beyond the black box and the white cube‘.

 

Lees hier het eindadvies

Lees hier meer over het gevraagde advies