Advies

Een levendig kunstencluster

Filmtheater + schouwburg + museum = ?

Op welke manier leidt de combinatie van een filmtheater, schouwburg en kunstmuseum in één nieuw gebouw tot een levendig kunstencluster? Hoe kunnen de lessen uit de publicatie ‘Beyond the black box and the white cube’ worden toegepast in het concept voor het kunstencluster?

De gemeente Arnhem vroeg Johan Idema (destijds werkzaam bij LAgroup) een concept te ontwikkelen voor het Arnhemse filmtheater, de schouwburg en het museum voor moderne kunst ineen. Deze drie instellingen, gehuisvest in verouderde panden, willen de optie verkennen om samen verder te gaan in één nieuw kunstencluster in Rijnboog, een wijk tussen de oude binnenstad en de Rijn.

Tijdens werksessies met de directeuren ontwikkelde Johan, samen met collega Roel van Herpt, een concept voor een levendig kunstencluster. Hierbij gingen we in op het activiteitenprogramma, de gebouwvereisten, de relatie van het gebouw met de directe omgeving en de kruisbestuiving tussen de instellingen. Een kernelement van het concept is een gemeenschappelijke ruimte die flexibel geprogrammeerd kan worden en vrij toegankelijk is voor bezoekers. We illustreerden het concept met een dummyprogrammering en inspirerende best practices uit binnen- en buitenland. Het eindresultaat scherpte het denken van de gemeente Arnhem aan en vormde input voor een businessplan, een Programma van Eisen en een gebouwontwerp.

Lees hier het eindrapport van de gemeente