Project

Het Dudok Kwartet: meer impact

Met Haydn het publiek dieper raken

Het Dudok Quartet Amsterdam is een van de meest veelzijdige en aansprekende strijkkwartetten van dit moment. Het heeft zichzelf als missie gesteld muziek te maken die ontroert, ontregelt en een onuitwisbare indruk maakt.

De afgelopen jaren is het kwartet zich steeds bewuster geworden dat hoe goed het ook musiceert, ook andere zaken meebepalen of de muziek het publiek ‘bereikt’. Onderzoek bevestigt dat: de impact van muziek blijkt ook sterk af te hangen van de duiding van de muziek en de persoonlijke verhalen die het publiek tijdens het concert meekrijgt.

Op basis hiervan wil het Dudok Quartet in seizoen 19/20 tijdens concerten met strijkkwartetten van Haydn een aantal inhoudelijke ‘interventies’ uitvoeren, die de impact van muziek vergroten. Dit behelst onder meer een audio-montage van door elkaar heen gemonteerde stemmen, af te spelen aan het begin van concerten, die het kwartet en haar leden inhoudelijk introduceert aan het publiek. Daarnaast vertelt het kwartet elk concert een persoonlijk verhaal over de betekenis van een Haydn kwartet. Tot slot geeft het kwartet bezoekers na elk concert een verhalende ‘gebruiksaanwijzing’ mee, die het belang duidt van Haydn in het dagelijks leven.

Met de bovenstaande drie interventies wil het kwartet, in aanvulling op uiteraard de muziek, het publiek dieper raken. De interventies zijn gebaseerd op onderzoek naar de impact van kunstbezoek.  Met publieksonderzoek wil het kwartet meten of de interventies ook daadwerkelijk de impact van de concerten en muziek vergroot.

Het project ‘Meer impact’ en de interventies zijn ontwikkeld in samenwerking met cultuuradviseur Johan Idema.