Missie

Kunst naar het publiek brengen

Ik ben een gepassioneerd pleitbezorger van vernieuwing in de cultuurwereld. Kunstenaars maken altijd bijzonder werk, maar hoe we kunst aan het publiek presenteren, dat kan anders: spannender, toegankelijker en met meer impact.

Steeds meer mensen hebben behoefte om kunst op andere manieren te ervaren. Een reguliere tentoonstelling in een museumzaal of een klassiek concert in een schouwburg is voor een groeiend publiek steeds minder interessant. Het is mijn missie om met alternatieven en nieuwe ideeën te komen en deze te realiseren. Voorstellen die als inspirerende showcase en succesvol praktijkvoorbeeld laten zien hoe we kunst anders kunnen presenteren.

Ideeën ontwikkelen hoe we kunst beter naar het publiek kunnen brengen is op zich al inspirerend. Maar innovatie betekent ook uitvoering geven aan voorstellen. Een nieuw concept transformeren tot een plan en een succesvolle uitvoering, is waar het uiteindelijk om draait.

Hoe?
Initiator, cultureel ondernemer, adviseur of auteur ‒ ik kies steeds de rol waarin ik het beste vernieuwing kan stimuleren en ervoor kan zorgen dat het tot stand komt.

Ik initieer en realiseer, samen met musea, podia en festivals, projecten waarbij kunst op nieuwe manieren wordt gepresenteerd. Sterke en inspirerende concepten, die succesvol en voorbeeldstellend zijn, zoals Het Parade Museum en De Grote Kunstshow. Bekijk ze hier allemaal.

Ik publiceer om vernieuwing te agenderen en kennis hierover te verspreiden. Elke twee jaar schrijf ik een boek uit waarin ik op zoek ga naar hoe we dingen beter kunnen doen. Zo laat Beyond the Black Box and the White Cube (2009) zien hoe we onze musea en theaters anders kunnen vormgeven. In Present! Rethinking Live Classical Music (2012) laat ik zien hoe het klassieke concert op nieuw kan worden uitgevonden. Bekijk hier alle publicaties.

Ik adviseer organisaties die werk willen maken van vernieuwing. Cultuurinstellingen, financiers en beleidsmakers die specifieke ondersteuning en expertise zoeken bij het uitwerken van op innovatie gericht beleid en innovatieve projecten. Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken bij de conceptontwikkeling van een nieuw cultuurgebouw in Arnhem en bij de totstandkoming van de artistieke visie van een schouwburg.

 

14236521215_f60ea5ff51_o