Advies

Vrijheidsmuseum WO2

Second opinion bezoekers en recettes

Het Vrijheidsmuseum WO2 is een plan voor een nieuw museum over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De beoogde vestigingslocatie is Nijmegen in DE VASIM, een voormalig fabrieksgebouw, vlak bij de plek waar een roemruchte actie in de Tweede Wereldoorlog plaatsvond: de heroïsche oversteek op 20 september 1944 van Amerikaanse para’s in roeibootjes op klaarlichte dag.

Het Vrijheidsmuseum WO2 een initiatief van de drie oorlogsmusea in zuidoost-Nederland, het Airborne Museum Hartenstein te Oosterbeek, het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum / Liberty Park in Overloon. De gemeente Arnhem vroeg Johan Idema om een onafhankelijke second opinion te geven op de opgestelde raming van bezoekers en recettes.

De second opinion presenteerde de initiatiefnemers een onderbouwde beoordeling van de juistheid van de tot nu toe geraamde bezoekersaantallen en inkomsten uit kaartverkoop. Ook gaf de second opinion aanbevelingen hoe het plan voor het Vrijheidsmuseum WO2 verder kon worden uitgewerkt en de ramingen van bezoekers en recettes verder konden worden verbeterd.

De conclusies en aanbevelingen zijn door de initiatiefnemers gebruikt in de verdere uitwerking van de plannen voor het Vrijheidsmuseum WO2.